lørdag 10. desember 2011

Jeg tenker at det burde gått an å trekke en tanke ut av hodet slik man trekker enden på et nøste ut fra midten, og klippe den av. Jeg så naturligvis eternal sunshine of a spotless mind i går. Så da skjønner jeg jo egentlig at det ikke går an. Ikke bare fysisk, men også fordi vi assosierer og konnoterer og relaterer og alt henger sammen. Dessuten har jeg lest Deleuze og Guattari dette semesteret, og hvis verden er et rhizom, og vi alle inngår i ulike oppstillinger og sammenstillinger og bevegelser og steder og gud vet hva, så er det jo en enda mer umulig tanke. Vi er alle bliven-noe annet. Så da får tankene bare bli der de er. Hadde forresten vært et bedre konsept om man kunne plante en tanke fysisk i hodet.
#snart eksamen